Jeszcze do końca XIX wieku przeciętny wiek życia kobiet nie przekraczał czterdziestu kilku lat, a podstawową i często jedyną funkcją życiową kobiety było wydanie na świat potomstwa. W XXI wieku, dzięki zmianie trybu życia, warunków mieszkaniowych, sposobu odżywiania, a również i postępowi medycyny przeciętny okres życia kobiet sięga 80 lat. Prawie połowa życia i kilkanaście lat aktywności zawodowej współczesnej kobiety przypada na okres pomenopauzalny.

Natura próbuje korygować swoje błędy. Na przestrzeni ostatnich stu lat, kiedy to przeciętny okres życia kobiety w krajach cywilizowanych wydłużył się mniej więcej o 30 lat, okres wystąpienia menopauzy przesunął się tylko o 1-1,5 roku. Ustanie miesiączkowania jest równoznaczne z utratą zdolności rozrodczych. Jajniki produkują w tym czasie znacznie mniej hormonów niezbędnych do podtrzymania cyklu miesiączkowego. Spadek stężenia hormonów zachodzi zwykle stopniowo i powoduje pojawienie się różnych objawów świadczących o rozpoczęciu okresu przekwitania.